34% от интернет аудиторията е в София

Търсене на полезна информация, преглед на актуалните събития в новинарските сайтове, чат във форуми и месинджъри, електронна поща и сваляне на музика и филми са петте най-популярни дейности в интернет. Това показват първите резултати от изследването на профила на интернет потребителите у нас от Нилсън Онлайн.

Четирима от всеки пет потребители на интернет най-малко веднъж на ден прекарват времето си в мрежата в занимание чрез най-малко една от следните пет дейности:

– търсят информация през търсачки – за работа, за училище, за продукти и услуги, за покупки, за развлечение;
– четат и пишат съобщения и/или изпращат и получават документи през електронната си поща;
– обменят мисли с приятели и познати по Skype, ICQ, други месинджъри и чат;
– осведомяват се за събитията от деня през новинарските сайтове;
– свалят музика, филми, софтуерни продукти.

Около 30 000 потребители са участвали в изследването на Нилсън Онлайн за демографския и поведенческия профил на потребителите през последните две седмици. Около 2/3 от тях са работещи, а около 1/3 са ученици и студенти.

Около 1500 от попълнилите анкетата са хора със свободни професии – лекари, адвокати, консултанти, а други 1500 – собственици на фирми и работодатели. Около 2000 са мениджърите на високо и средно равнище.
Изследването покрива аудиторията на 150 български сайта на големите медийни групи. Резултатите разкриват, че аудиторията на изследваните сайтове е предимно в градовете, като около 34% от всички живеят в София, около 9% – в Пловдив, други 8% – във Варна.

Потребителите са по равно мъже и жени и около 60% от всички са на възраст между 18 и 35 години. Почти три пъти по-висок от средния за населението на страната е делът на хората с високо образование (бакалавър, магистър и доктор). Около 22% от работещите имат личен месечен доход над 1000 лева.

Източник: Technews.bg