Още промени от Google AdSense

google adsenseСлед като в края на януари ви съобщихме за промените в PIN програмата на AdSense, днес четем за още изменения. Този път те са пряко свързани с тези от преди 2 седмици и са следните: При достигане на $10 ще се отварят менютата за метод на плащане и данъчна информация (само за американците). Това означава, че при регистрация менютата няма да са активни.

Така, след достигане на “щастливото число” 10, ще сте още една стъпка по-близо до първото плащане.