Code is poetry.

С края на лятото почивките лека-полека започват да приключват, улиците на София да се пълнят и наред с това е време за нашия месечен “отчет”. Питахме ви кой е любимият ви редактор за код, като се опитахме да включим повечето по-популярни. Челната тройка се окопира от Notepad++, NetBeans и Dreamweaver, съответно заемащи първо, второ и… научи повече…

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.